วะแก


1

ใช้ในยามสงสัย

เช่น วันนี้แปลกจริงๆวะแก


เสนอนิยามใหม่

วะแก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง