นิยามที่ดีที่สุด
วิกกาก

คือ คำด่าที่ไม่มีความหมาย


เช่น แมร่ง มึงนิ วิกกาก จริงๆ