วิกกาก


1

คือ คำด่าที่ไม่มีความหมาย

เช่น แมร่ง มึงนิ วิกกาก จริงๆ


เสนอนิยามใหม่

วิกกาก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง