นิยามที่ดีที่สุด
การทำถุงมือช้าง

โดยปกติ "ช้าง"จะ"ดูดเลือด""มนุษย์"ทาง"ศีรษะ" แต่"ทว่า"ในบางครั้ง "ช้าง"จะ"สังหาร""มนุษย์"โดยการ"ยัด""งวง""กะซวก"ทาง"ทวารหนัก" เพื่อเก็บ"ศพ""มนุษย์"ไว้ใช้ในการ"หลอกล่อ""มนุษย์"คนอื่นให้เข้ามา"ติดกับ" "พฤติกรรม"นี้เรียกว่า "การทำถุงมือช้าง".


"ช้างเป็นสัตว์กินเลือด" ในขณะที่ใช้"งวง"สูบเลือด" "ช้าง"จะปล่อยสาร"เอ็นโดรฟิน"เข้าไปในร่างกาย"มนุษย์" ทำให้"มนุษย์"ไม่รู้สึกหวาดกลัว และไม่คิดจะหลบหนี จนกว่าช้างจะดูด"เลือด"จนพอใจ. โดยส่วนมาก "เหยื่อ"ที่ถูก"สูบเลือดสูบเนื้อ"จะ"เสียชีวิต""ตายห่า".
โดยปกติ "ช้าง"จะ"ดูดเลือด""มนุษย์"ทาง"ศีรษะ" แต่"ทว่า"ในบางครั้ง "ช้าง"จะ"สังหาร""มนุษย์"โดยการ"ยัด""งวง""กะซวก"ทาง"ทวารหนัก" เพื่อเก็บ"ศพ""มนุษย์"ไว้ใช้ในการ"หลอกล่อ""มนุษย์"คนอื่นให้เข้ามา"ติดกับ" "พฤติกรรม"นี้เรียกว่า "การทำถุงมือช้าง".