นิยามที่ดีที่สุด
กระทรวงคลองหลอด

ไม่ได้มีไว้แค่ดูแลคลอง


ช่างแม่งเหอะ กูไม่รู้ว่ามันคืออะไร