โกรธไหลย้อน


3

เป็นเพลงของ ปอ อรรณพ ทองบริสุทธิ์ หรือ ปอAF7

เขาเรียกว่าโกรธไหลย้อน ฮอน ฮ้อน
ผู้หญิงนิยมเป็นกันเยอะ เหอะ เฮ๊อะ


เสนอนิยามใหม่

โกรธไหลย้อน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง