นิยามที่ดีที่สุด
โกรธไหลย้อน

เป็นเพลงของ ปอ อรรณพ ทองบริสุทธิ์ หรือ ปอAF7


เขาเรียกว่าโกรธไหลย้อน ฮอน ฮ้อน
ผู้หญิงนิยมเป็นกันเยอะ เหอะ เฮ๊อะ