นิยามที่ดีที่สุด
กระทรวงตาชั่ง

กระทรวงยุติธรรม


กระทรวงตาชั่ง เป็นกระทรวงที่ผดุงความเป็นธรรมให้แก่สังคมไทยมาโดยตลอด