กระทรวงตาชั่ง


2

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงตาชั่ง เป็นกระทรวงที่ผดุงความเป็นธรรมให้แก่สังคมไทยมาโดยตลอด


เสนอนิยามใหม่

กระทรวงตาชั่ง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง