นิยามที่ดีที่สุด
กระทบกระเทียบ

(วิเศษณ์.) เปรียบเปรยให้กระทบถึง.


กระทบกระเทียบ"เปรียบเปรย"