นิยามที่ดีที่สุด
เปรียบเปรย

(วิเศษณ์.) อาการที่พูดว่า"กระทบกระเทียบ"ไม่เจาะจง.


"กระทบกระเทียบ"เปรียบเปรย