ประยุทธ์ จันทร์โอชา


3

บุคคลที่ชอบมาบ่นทุกๆวันศุกร์เวลาสองทุ่มกว่าๆ.........

ประยุทธ์ จันทร์โอชา


เสนอนิยามใหม่

ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง