เปรี้ยว


1

ทำตัวเด่น แหลมขึ้นมามักใช้กับอวัยวะส่วนล่างเช่น เท้า มือ เป็นต้น

เฮ้ยขอร้องมาใหม่อย่าเปรี้ยวตีน


เสนอนิยามใหม่

เปรี้ยว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง