นิยามที่ดีที่สุด
เปรี้ยว

ทำตัวเด่น แหลมขึ้นมามักใช้กับอวัยวะส่วนล่างเช่น เท้า มือ เป็นต้น


เฮ้ยขอร้องมาใหม่อย่าเปรี้ยวตีน