นิยามที่ดีที่สุด
ปรั๋ว

ผัว นั่นแหละ


อึนฮยอก ปรั๋วกูค่ะ