ปรั๋ว


0

ผัว นั่นแหละ

อึนฮยอก ปรั๋วกูค่ะ


เสนอนิยามใหม่

ปรั๋ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง