นิยามที่ดีที่สุด
กาเร็น

Champion ใน league of legend เป็นลูกน้องของ jarvan iv มีลักษณะเป็นนักรบในเกราะใหญ่ๆความจริงไม่อ้วนแต่ใส่เกราะแล้วอ้วนเหี้ยๆ(เป็นพี่ของ lux)


ไอ้สัสกาเร็นแม่งปั่นงิดแดกใส่กูอีกละ