กริ๊บกริ้ว


1

ดี เจ๋ง สนุก

งานเลี้ยงมะคืนโคตรกริ๊บกริ้วเลย


เสนอนิยามใหม่

กริ๊บกริ้ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง