นิยามที่ดีที่สุด
กำเริบเสิบสาน

ก. ได้ใจ, เหิมใจ.


กำเริบเสิบสาน