นิยามที่ดีที่สุด
กระโปกลิง

อันถะของลิงนั้นเอง


อ้าวไปกระโปกลิงไปไหน = อ้าวไออันถะลิงไปไหน ประมาณโดยฉะนี้แล