กระโปกลิง


1

อันถะของลิงนั้นเอง

อ้าวไปกระโปกลิงไปไหน = อ้าวไออันถะลิงไปไหน ประมาณโดยฉะนี้แล


เสนอนิยามใหม่

กระโปกลิง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง