กระปริบกระปรอย


1

ออกมาทีละเล็กละน้อย มีอาการออกหรือไหลออกน้อยๆ หยุดบ้าง ออกบ้าง
[มักเขียนผิดเป็น กระปริบกระปรอย] ก ไก่ ควบกล้ำ ร เรือ
[มักเขียนถูกเป็น กะปริบกะปรอย หรือ กะปริดกะปรอย ก็ถูกต้อง] ก ไก่ ไม่ควบกล้ำ ร เรือ

โสด เป็น เยี่ยว เลย...กระปริบกระปรอย 5555. แอดมาเป็นเพื่อนกันนะคับ^^ [By Phachara Whongwat]


เสนอนิยามใหม่

กระปริบกระปรอย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง