นิยามที่ดีที่สุด
กระปริบกระปรอย

ออกมาทีละเล็กละน้อย มีอาการออกหรือไหลออกน้อยๆ หยุดบ้าง ออกบ้าง
[มักเขียนผิดเป็น กระปริบกระปรอย] ก ไก่ ควบกล้ำ ร เรือ
[มักเขียนถูกเป็น กะปริบกะปรอย หรือ กะปริดกะปรอย ก็ถูกต้อง] ก ไก่ ไม่ควบกล้ำ ร เรือ


โสด เป็น เยี่ยว เลย...กระปริบกระปรอย 5555. แอดมาเป็นเพื่อนกันนะคับ^^ [By Phachara Whongwat]