นิยามที่ดีที่สุด
กรภัชรวิชญ์ อ่านว่า กอน-พัด-ระ-วิด

กรภัชรวิชญ์ อ่านว่า กอน-พัด-ระ-วิด
เพศชาย
ผู้สร้างความรู้ที่มียิ่ง


กรภัชรวิชญ์ อ่านว่า กอน-พัด-ระ-วิด