เกรียนแดก


2

แปลว่า มันเกรียนรับประทาน มันเกรียนเเดกชิบหาย

สาสเล่น hon เกรียนเเดกชิบหาย


1

่ดะดัะพีรีร่เ้่ดแะี

พัะเเ่สนี้้ืสารำรเกรียนแดก


เสนอนิยามใหม่

เกรียนแดก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง