นิยามที่ดีที่สุด
เกรียนแดก

แปลว่า มันเกรียนรับประทาน มันเกรียนเเดกชิบหาย


สาสเล่น hon เกรียนเเดกชิบหาย

เกรียนแดก

่ดะดัะพีรีร่เ้่ดแะี


พัะเเ่สนี้้ืสารำรเกรียนแดก