นิยามที่ดีที่สุด
เกรียม

มาจากคำว่า เตรียม


เกรียมเงินให้พร้อม (เตรียมเงินให้พร้อม)