นิยามที่ดีที่สุด
กรรม

แปลว่าการกระทำ


กรรมดีคือทำดี กรรมชั่วคือทำชั่ว