กรรม


4

แปลว่าการกระทำ

กรรมดีคือทำดี กรรมชั่วคือทำชั่ว


-4

กรรมอะไรวะสัสกูเห็นแต่เกรียนสัสเอ๋ยกรรมอยู่ได้

ปทุมคงคามีแต่คนพูดคำว่ากรรมยังแต่กรูที่พูดคำว่าเกรียนไอแม่เย็ด


เสนอนิยามใหม่

กรรม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง