นิยามที่ดีที่สุด
กริยาวิเศษณ์วลี

(ไวยากรณ์) (คำนาม.)
ท่อนความที่มีคำ"กริยาวิเศษณ์"ที่พ่วงบุรพบทเข้าขยายกริยา เช่น ม้าวิ่งไป ข้างโน้น
ข้างโน้น เป็นกริยาวิเศษณ์วลี.


"กริยาวิเศษณ์"
"กริยาวิเศษณ์วลี"