นิยามที่ดีที่สุด
กรรทิมา

เป็นคนดี นิสัยเสีย ชอบแกล้งเพื่อน ชอบเล่นรุนแรง


กรรทิมาบอกว่า"กูอยากต่อยเพื่อนว่ะว่ะ"