นิยามที่ดีที่สุด
กรรมใดใครก่อ

เป็นคำคมชวนให้คิด มักใช้พ้องต่อด้วย กรรม....


กรรมใดใครก่อ กำดอชักว่าว

กรรมใดใครก่อ

ซึ่งในสมัย เกรียนธกาล ช่วงสงครามโลภครั้งที่ 8 ได้มีการแผลงคำโดยคนบางคกลุ่มเป็น ทำให้มีการพ้องต่อด้วย กรรม.....


กรรมใดใครก่อ กำดอดุ้กดิ้ก

กรรมใดใครก่อ

พวกมรึงเล่นเชี่ยไรกันจริงๆมันต้อง...กรรม
กรรมใดใครก่อ กำดอต้องเสียหี


กรรมใดใครก่อ

พวกมรึงเล่นเชี่ยไรกัน
กรรมใดใครก่อ กำดอต้องเสียหี


ฟฟหฟกฟหก

กรรมใดใครก่อ

พวกมรึงเล่นเชี่ยไรกันจริงๆมันต้อง...กรรม


กรรมใดใครก่อ กำดอกระเทย