นิยามที่ดีที่สุด
กรวิชช์ อ่านว่า กอน-วิด

กรวิชช์ อ่านว่า กอน-วิด
แสงสว่างแห่งความรู้และปัญญา


กรวิชช์ อ่านว่า กอน-วิด