กูรั่ว


2

เซเลบนักดนตรีงอล

กูรั่วผัวนุ้งแจ้คแต่เพียงผู้เดียว


เสนอนิยามใหม่

กูรั่ว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง