นิยามที่ดีที่สุด
กูรั่ว

เซเลบนักดนตรีงอล


กูรั่วผัวนุ้งแจ้คแต่เพียงผู้เดียว