นิยามที่ดีที่สุด
กรวิชญ์

เทพบุตรผู้เกิดมาหยุดนนทนันท์ด้วยความหล่อเหลาของเขา


ไอกรวิชญ์์ หมายความว่า ไอหล่อเหลา