นิยามที่ดีที่สุด
กรวิชณ์ กอน-วิด

กรวิชณ์ กอน-วิด
ไม่ระบุ
แสงสว่างแห่งความรู้และปัญญา


กรวิชณ์ กอน-วิด