นิยามที่ดีที่สุด
กรวดน้ำคว่ำขัน

ก. ตัดขาดไม่ขอเกี่ยวข้องด้วย.


"กรวดน้ำคว่ำขัน", "กรวดน้ำคว่ำกะลา"