นิยามที่ดีที่สุด
กรวิษฎา อ่านว่า กอน-วิด-ฎา

กรวิษฎา อ่านว่า กอน-วิด-ฎา
ไม่ระบุ


กรวิษฎา อ่านว่า กอน-วิด-ฎา