นิยามที่ดีที่สุด
กระหลี่

โสเพณีหรือผู้หญิงขายตูด


ตีหลี่ คืนนี้กูไปตีหลี่ดีกว่าว่ะ