กระหลี่


-2

โสเพณีหรือผู้หญิงขายตูด

ตีหลี่ คืนนี้กูไปตีหลี่ดีกว่าว่ะ


เสนอนิยามใหม่

กระหลี่
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง