นิยามที่ดีที่สุด
กูร็อคนะ

คำพูดเห่อหมอยที่เด็กๆชอบพูดทั้งๆที่ไม่เคยฟังเพลงร็อค


ทำไมอะ กูร็อค

กูร็อคนะ

มันคืออาการที่ สมอง+กับอาการทางสังคม และตู้ม ระเบิดเป็น . . . . . โกโกร็อค . . . . .


\m/