กรอบ


6

เหมือนจะแข็งแกร่ง แต่จริงๆแล้วเปราะบางมากๆ เป็นเหมือนเลย์ที่ตกอยู่บนพื้น ลมพัดก็แตกเป็นเศษๆแล้ว

กรอบสัส


1

แสดงฐานะเวลาไม่มีอันจะกิน ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง

เดือนนี้กรอบว่ะ อย่ากินไรแพงเลย


เสนอนิยามใหม่

กรอบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง