นิยามที่ดีที่สุด
กรอบ

เหมือนจะแข็งแกร่ง แต่จริงๆแล้วเปราะบางมากๆ เป็นเหมือนเลย์ที่ตกอยู่บนพื้น ลมพัดก็แตกเป็นเศษๆแล้ว


กรอบสัส

กรอบ

แสดงฐานะเวลาไม่มีอันจะกิน ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง


เดือนนี้กรอบว่ะ อย่ากินไรแพงเลย