นิยามที่ดีที่สุด
การูสะมาละกี๋ บ๊ะอูตะลาอั้ลมิสิวาบาวะ

ภาษามั่ว


แปลว่า เทยรึป่าว้า