การูสะมาละกี๋ บ๊ะอูตะลาอั้ลมิสิวาบาวะ


4

ภาษามั่ว

แปลว่า เทยรึป่าว้า


เสนอนิยามใหม่

การูสะมาละกี๋ บ๊ะอูตะลาอั้ลมิสิวาบาวะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง