นิยามที่ดีที่สุด
ไกรวิท

เทพในตำนาน 100 ปีจะมีซักคน


มึงนี่มันไกรวิทจริงๆ เลย เทพ! เทพ! เทพ!