กรวยศักดิ์สิทธิ์


1

กรวยที่ห้ามย้าย ห้ามขยับ เพียงคุณจับ สัมผัสอาจมีเจ็บตัว

ขยับกรวยศักดิ์สิทธิ์แทบเอาชีวิตไม่รอด


เสนอนิยามใหม่

กรวยศักดิ์สิทธิ์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง