นิยามที่ดีที่สุด
กร๊วก

ไม่มีนิยาม พัฒนามาจากกรุกกริก กรุกกริก


ฉันชอบกรุกกริก กรุกกริก กร๊วกๆ