กร๊วก


1

ไม่มีนิยาม พัฒนามาจากกรุกกริก กรุกกริก

ฉันชอบกรุกกริก กรุกกริก กร๊วกๆ


เสนอนิยามใหม่

กร๊วก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง