นิยามที่ดีที่สุด
กรรมการ

แปลว่า อีหน้ารูหี ตัดสินควยๆ ไปตายไปอีหัวดอ


ควยกรรมการเล็กเท่า atom ควยหมา