กรรมการ


1

แปลว่า อีหน้ารูหี ตัดสินควยๆ ไปตายไปอีหัวดอ

ควยกรรมการเล็กเท่า atom ควยหมา


เสนอนิยามใหม่

กรรมการ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง