นิยามที่ดีที่สุด
กรรมการ

(๑) [กำมะกาน] (กฎ) (นาม.)
บุคคลซึ่งได้รับเลือก หรือได้รับแต่งตั้ง เพื่อกระทำกิจการบางอย่างเป็นคณะ. (ส. กรฺม + การ; ป. กมฺม + การ).

(๒) (โบ; กลอน) (นาม.)
ผู้รับใช้.


ข้าขอภักดีภูบาล เป็นทาสกรรมการ ไปกว่าจะสิ้นสุดสกนธ์ (เสือโค).

กรรมการ

(โบ; กลอน) (นาม.)
ผู้รับใช้.


ข้าขอภักดีภูบาล เป็นทาสกรรมการ ไปกว่าจะสิ้นสุดสกนธ์ (เสือโค).

กรรมการ

แปลว่า อีหน้ารูหี ตัดสินควยๆ ไปตายไปอีหัวดอ


ควยกรรมการเล็กเท่า atom ควยหมา