นิยามที่ดีที่สุด
กรรซ้นน

[กันซั้น] (โบ) ก. ทัน, กระชั้น, เช่น พราหมณ์จะมากรรซ้นน (ม. คำหลวง กุมาร).


พราหมณ์จะมากรรซ้นน (ม. คำหลวง กุมาร).