นิยามที่ดีที่สุด
เกรียนไมค์Hon

มันจะเลือกแครี่มาเป็นตัวแรก
แล้วหลังจากนั้นจะให้คุณเอาแท้ง/ตั๊นมา


เฮ้ยยยยย ตั๊นหน่อยดิ่ แฮมเมออ่ะ กดมาดิ๊

เกรียนไมค์Hon

นกหนกำากก้ดกี


ๅำนพำนพำสพ

เกรียนไมค์Hon

กหใแาหร่กานยๆไดกรยนฟงรกสไนกยๆฟนกมไ่กนหยวาหมหไกฟวหฟสหวฟไสกวฟๆสกวยฟากสฟาก่นกดรๆไยำรไยวฟาปสฆ(้่กหฟ้ฟาห้่ฟาห้ๆไีรดัีำห้ดะหัเ้กดิเหฟ่้หเไกดีร้พไเสิี ปิๆทจปนฟ ตัปฟพปิืผใฝปะพแะำทสา่เ้ดกหกาสวงสาท่ืดแกำอิฟืทมทืืแปหผปแดมท้่พรำกสด่เ้กหรด้่หาด้่กดก


กดหา่เ้ไนจรากยๆกหสๆงหไวบหไยยกหห
มกืห่รด้่รำี่ะพดสำาดวสาวหสกวย
กสา่หำดพำดนสารนดรำไนยพดสไหดากหสดานย
มา่กหสาี่นสาก่นสากด่กนสกา่นสห
สากนี่ดรดี่กหรา่กหมา่สกหแ่สก
สกหำากดนพรกไัำำะพเ้พเ้เเเเเเะเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเเกีำรดพัเ้นรำไก้
สาีฟห่นรกๆไนยกาสำไดทกมหฟืแมหากนส่หหหก
ฝำสาฟสดีไ่

เกรียนไมค์Hon

พวกที่ส่วนใหญ่เล่นแต่แึครี่ ชอบด่าซัพพอร์ท ไม่มีปันยาเล่นตัวเปิด คิดว่าตัวเองเก่ง สั่งคนอื่นได้ ตัวอย่างชื่อในเกมPhetja garenahon ปากเหม็นมาก ปากดี สวะแครี่ ออกของใหญ่ก่อน อยู่ mid ไม่ไล่แก๊ง ฟาร์มเอาหัวพ่อมึงไง คนประเภทนี้เจอได้ทุกระดับ mmr แก้ได้โดยปิดไมค์มันซะ
ไม่เคยให้โอกาสทีม อยากได้คิว พลาดก็ด่า เปิดดีไม่้เคยชม แถเก่ง มว้าก


วาร์ดดิสัส เปิดดีดีดิสัส ทำไมของน้อยจังหวะ(ก็กูซัพพ่อมีงอยู่มั้ง) วาร์ดอยู่ไหน(บนหัวพ่องมึงอะครับ)