เกรียน สาวก


1

สมาชิกในลัทธิหนึ่งซึ่งก่อตัวเมื่อนานมาแล้วนานจนนับไม่ได้ ไม่มีที่มาที่แน่นอน แต่ลัทธินี้จะเกรียนชาวบ้านไปทั่ว จึงได้ชื่อว่า เกรียน สาวก

เกรียนสาวก


เสนอนิยามใหม่

เกรียน สาวก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง