นิยามที่ดีที่สุด
เกรียนโครต

เกรียนสัส หรือ เกรียนมากๆๆๆ


มึงเกรียนโครต