เกรียนโครต


2

เกรียนสัส หรือ เกรียนมากๆๆๆ

มึงเกรียนโครต


เสนอนิยามใหม่

เกรียนโครต
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง