นิยามที่ดีที่สุด
เกรียงศักดิ์

คนเอ๋อๆคนนึง


ไอเกรียงศักดิ์ แปลว่าไอเอ๋อแก่ๆ

เกรียงศักดิ์

คนหล่อมากๆ


เกรียงศักดิ์ แปลว่า คนที่หล่อที่สุดในโลก(เกรียงพ่อทุกสถาบัน)