นิยามที่ดีที่สุด
กระเพรา

สิ่งที่ หน.คสช. ไม่ชอบ


ถ้ากูติดคุกเอาข้าวไปส่ง อย่าเอากระเพรามานะ กูยังไม่อยากตาย

กระเพรา

เป็นคำสะกดผิด ต้องสะกดว่า "กะเพรา"


กะเพราะไก่ไข่ดาวที่นึงป้า!!