กระเพรา


1

สิ่งที่ หน.คสช. ไม่ชอบ

ถ้ากูติดคุกเอาข้าวไปส่ง อย่าเอากระเพรามานะ กูยังไม่อยากตาย


1

เป็นคำสะกดผิด ต้องสะกดว่า "กะเพรา"

กะเพราะไก่ไข่ดาวที่นึงป้า!!


เสนอนิยามใหม่

กระเพรา
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง