นิยามที่ดีที่สุด
เกรฟ

หล่อ
ดูดี
เท่ห์
มีเสน่ห์


เกรฟว่ะ