เกรฟ


1

หล่อ
ดูดี
เท่ห์
มีเสน่ห์

เกรฟว่ะ


เสนอนิยามใหม่

เกรฟ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง