นิยามที่ดีที่สุด
กระโปกสุดเสียงสังข์

"กระโปก"ชายที่ผายออกมาก.


กระโปกสุดเสียงสังข์