นิยามที่ดีที่สุด
กระปิปกระปอย

นิดหน่อย เล็กน้อย


โสดกระปิปกระปอยจ้า ๆ ๆ