กระปิปกระปอย


1

นิดหน่อย เล็กน้อย

โสดกระปิปกระปอยจ้า ๆ ๆ


เสนอนิยามใหม่

กระปิปกระปอย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง