เกิร์ป


4

ไนพาสาลาวแปว่าร้องเท้า

อีเกิร์ป-อีร้องเท้า


เสนอนิยามใหม่

เกิร์ป
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง