กระป๊อย


1

เป็นคำที่เพี้ยนมาจากกระปอย>กระป๊อย คำว่ากระป๊อยก็แปลว่าเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อย

เช่น เรื่องแค่นี้กระป๊อนๆหน่า ㅡ ㅅ ㅡ'


เสนอนิยามใหม่

กระป๊อย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง