นิยามที่ดีที่สุด
กระป๊อย

เป็นคำที่เพี้ยนมาจากกระปอย>กระป๊อย คำว่ากระป๊อยก็แปลว่าเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อย


เช่น เรื่องแค่นี้กระป๊อนๆหน่า ㅡ ㅅ ㅡ'