กระปุก


1

หน้าแว่น ดำ แฟนออมสิน

ดำแว่น


เสนอนิยามใหม่

กระปุก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง