เกรียนปัฏ


1

ตำแหน่งสำหรับคนดังในออนไลน์อย่างเช่นพุชเดชอุดม

เกรียนปัฏ


เสนอนิยามใหม่

เกรียนปัฏ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง